Pågående projekt

Ekelidsberget, Bovallstrand

Nybyggnation av hyresfastighet för Sotenäsbostäder

Beställare: JSB

Sotenäsbostäder AB

Hästskobacke, Bohus Malmön

Nyanläggning av VA

Beställare: Sotenäs Vatten AB

Västvatten AB

Rena Hav, Kungshamn

Markarbeten runt biogasanläggning.

Överföringsledning till Swedish Algae Factorys nya anläggning och SmögenLax kommande anläggning

Beställare: Rena Hav AB

Läs mer på Rena Havs hemsida

Smögen Lax, Kungshamn

Markarbeten inför nybyggnation av laxodlingar,

Beställare: Smögen Lax Aquaculture AB

Läs mer på SmögenLaxs hemsida

Avslutade projekt

Anneberg, Grebbestad

Nyexploatering av bostadsområde

Beställare: Tanums Bostäder AB

Färdigställt: 2021

Tanums Bostäder AB

Lindalskogen, Väjern

Nyexploatering av nytt bostadsområde. Vägar och VA.

Beställare: Lindalskogen AB

Färdigställt: 2019

Skäret, Hamburgsund

Nybyggnation av nya skärgårdshus precis vid vattnet i Hamburgsund. 2018 drar vi igång med etapp 2.

Beställare: Skäret Hamburgsund AB

Färdigställt: 2019

Länk till projektets hemsida

BRF Flaggatan, Lysekil

Nybyggnation av 2 nya hus centralt i Lysekil. Förberedande arbeten för huskroppar gjordes 2017 och 2018 kommer vi att sätta igång med återställningsabeten (stensättning, asfaltering mm)

Beställare: Byggtjänst i Lysekil AB

Färdigställt: 2018

Läs mer på Fastighetsbyråns hemsida

Finntorp, Bovallstrand

Anläggande av gc-väg och VA inför nybyggnation

Beställare: Sotenäsbostäder AB

Färdigställt: 2019

Länk till projektets hemsida

Hälsans Hus, Kungshamn

Markarbeten nybyggnation av vårdcentral/apotek

Beställare: SERNEKE Bygg AB

Färdigställt: Sommar 2018

9132c0ff35792048_org

Läs mer

Brf Smögenboden, Smögen

Markarbeten nybyggnation av nya fastigheter på Klevenhalvön, Smögen

Beställare: Tuve Bygg AB

Färdigställt: Vår/sommar 2018

bild1-600x400

Länk till projektsida